Thiên Long - 9xtụ hội anh hùng

Đăng Nhập


#
Nhân vật
Lv
MP
1
HaDes
104
Võ Đang
2
Longcu
103
Tiêu Dao
3
Ho
102
Võ Đang
4
KPI
101
Tiêu Dao
5
HiNam
100
Tiêu Dao
6
NhnKit
99
Võ Đang
7
Hi
99
Tiêu Dao
8
Hic
99
Thiên Long
9
Tuan
99
Tinh Túc
10
RYO
99
Tiêu Dao
Cập nhật lúc 23h hàng ngày.

 

Huớng Dẫn Chế Tạo: Tinh Trí Bách Bảo Nang

25-8


Huớng Dẫn Chế Tạo:Tinh Trí Bách Bảo Nang

- Buớc 1:Lạc dương đến 290.309 tìm NPC Phù Mẫn Chi học kĩ năng may mặc

- Bước 2: Mua Bách Bảo Nang Đồ Dạng x1 ấn chuột phải để học và Bách Báo Năng Đả Tạo Đồ x1 + Vãi Liệu Cực Phẩm, Nhiễm Tễ Cấp 3, Tuyển Đòan cấp 3, mỗi thứ x10

- Buớc 3:Sau khi có đủ nguyên liệu tiến về 276.316 Lạc Dương, Mở Alt+S,Bấm và Nghệ,chọn biểu tuợng may mặc và Chế tạo

- Chúc các bạn thành công ⭐

Tin tức khác